Privacy

Disclaimer en privacy

 

Hoe en wat AVG?

Op 25 mei 2018 is de wet “Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)” in werking getreden. Transfiness B.V. informeert je graag hoe wij omgaan met jouw privacy. Wij hebben persoonsgegevens van klanten, ontvangers en relaties nodig om onze dienstverlening zo goed mogelijk uit te voeren.

 

Welke gegevens en waar opgeslagen;

Wij maken gebruik van de volgende bedrijfs- en persoonlijke gegevens;

 

Hoe gaan wij om met jouw data?

De data wordt opgeslagen in onze boekhouding, emails en transportmanagementsysteem en Microsoft office bestanden. Al onze emaildata en Microsoft office bestanden staan op een Office 365-platform. Dit is een cloudservice die wordt beheerd door Microsoft. Onze boekhouding en transportmanagementsysteem wordt ook beheerd in de cloud. De data blijft binnen de EU.

Bij Transfiness zijn we ons ervan bewust hoe belangrijk de bescherming van uw persoonsgegevens is, wij zullen data ook nooit langer bewaren dan nodig is.

 

Wat doen we met jouw data?

De door jouw ter beschikking gestelde data hebben wij nodig om onze dienstverlening zo goed mogelijk uit te voeren en te optimaliseren. Denk aan het uitvoeren van opdrachten, begeleiden van transporten, juiste aanmelding en een juiste facturatie en boekhouding. Wij bewaren enkel gegevens die we nodig hebben voor dit doel en bewaren ze niet langer dan nodig is.

Wij zullen jouw data nooit voor commerciële doelstellingen aan derden ter beschikking stellen.

Wij gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld.

Wij stellen jouw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.

 

Vragen over gebruik of wijzigingen?

Deze privacyverlading is op 1 juli 2018 opgesteld. Heb je vragen of wil je een beroep doen op één van je wettelijke rechten? Mails ons dan op privacy@TFSS.nl of gebruik ons vestigingsadres voor andere vormen van communicatie.  Wij beloven op korte termijn te beantwoorden, binnen 7 dagen maximaal. Meer info over privacywetgeving kun je vinden op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl